Naše služby

Poskytujeme Vám služby, ktoré šetria Váš čas


 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnuteľností - komplentý servis

 • obhliadky - obhliadky so záujemcami robíme aj bez Vašej prítomnosti

 • profesionálna fotodokumentácia nehnuteľnosti - nehnuteľnosť nafotí profesionálny fotograf

 • propagácia a topovanie nehnuteľnosti na platených realitných portáloch - v rámci servisu pri predaji, kúpe či prenájme máte u nás propagáciu v cene

 • vypracovanie zmlúv - kúpno-predajné zmluvy, rezervačné zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní predaja, návrhy na vklad, zriadenie vecného bremena a ďalšie iné nám vyhotovuje zmluvná advokátska kancelária, preto sa môžete spoľahnúť, že budú vypracovná bezchybne

 • právne a daňové poradenstvo - poskytujeme poradenstvo a riešenie prípadných problémov spojených s kúpou, predajom či prenájmom domu, bytu a pozemku

 • hypotekárne poradenstvo - profesionálne a hlavne rýchle služby finančného poradcu

 • stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti -  k predaju, prípadne k dedičskému konaniu

 • znalecký posudok - zabezpečíme znalca k ohodnoteniu nehnuteľnosti pre potreby banky alebo ak potrebujete posudok pre iné účely

 • podklady k STAVEBNÝM POVOLENIAM - náš pracovník s dlhoročnými skúsenosťami na stavebnom úrade Vám pripraví všetky potrebné podklady k žiadosti o stavebné povolenie

 • geometrické plány a zamerania pozemkov - spolupracujeme s odborníkmi a zabezpečíme Vám rýchleho geodeta bez hľadania

 • služby katastra - zavkladovanie nehnuteľností, výmaz ťarchy, zápis geometrického plánu a všetky ostatné úkony  spojené s katastrálnym úradom  urobíme za Vás, vrátane úhrady poplatkov podľa zmluvy

 • protokolárne odovzdávanie nehnuteľnosti - pri odovzdávaní nehnuteľností odpisujeme stavy meračov

 • servis PO kúpe a predaji nehnuteľnosti - prehlasovanie energií,vody a plynu urobíme za Vás

 • výkup pozemkov na žiadosť kupujúceho - ak máte vysnívaný pozemok, vyhľadáme majiteľov, oslovíme ich a pri ochote predať, dohodneme podmienky predaja

 • sprostredkovanieKÚPI MONTOVANÝCH DOMOV vrátane projetovej dokumkentácie - vyhotovíme Vám cenovú ponuku montovaného domu, v ktorom môžete bývať do troch mesiacov od právoplatného stavebného povolenia, dom podľa vlastných predstáv alebo aj z našej ponuky Vám prekreslí jeden s našich projektantov.

TOP PONUKY